torsdag 25 mars 2010

Starta eget - Så funkar barnomsorgspengen

Nu har vi i Allians för Hallstahammar tröttnat på S o Vs företagsfientliga politik. Det räcker nu! Jag förstår inte varför de håller så stenhårt på att inte marknadsföra möjligheten att starta alternativa barnomsorgsformer.

Vi har ingen officiell plattform som till exempel kommunens hemsida, där vi flera gånger både påpekat att det borde stå, och till och med i ett svagt ögonblick på en barn- och bildningsnämnd fått löfte om att det ska läggas ut.

Men vi har våra personliga bloggar och därför publicerar vi här en enkel guide till hur man går till väga. Det är min utmärkta kollega Anna som har formulerat.

"Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer, i kommunal eller privat regi. Det betyder till exempel att grannarna i kvarteret kan gå ihop och starta ett kooperativ.
Vill du läsa mer om Barnomsorgspengen - klicka här!

Verksamheten måste godkännas av Hallstahammars kommun och de som får godkänt har också rätt till bidrag. Hur stort bidraget är baseras på hur mycket en kommunal plats kostar. (I Hallsta är det ganska bra betalt jmf med andra kommuner...)

För att ansöka om godkännande kontaktar man kommunen 0220-240 00 och ber att få prata med någon som har hand om förskolefrågor och godkännande av enskilda alternativ. De ska också kunna ge ut direktiv om vad en ansökan ska innehålla.

Villkoren för att en kommun ska godkänna en enskild förskola, ett enskilt fritidshem eller en enskild pedagogisk omsorg är att verksamheten har god kvalitet och säkerhet.

Kommunerna blir skyldiga att godkänna och ge bidrag till en verksamhet som:
- uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs i skollagen, nämligen att
1. det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses,
2. barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek, och
3. lokalerna är ändamålsenliga,
- är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande kommunal verksamhet, så länge
4. det inte uppkommer påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, och
5. föräldraavgifterna inte är oskäligt höga.

Hallstahammars kommun är den som kontrollerar att den pedagogiska omsorgen uppfyller samma krav som övrig barnomsorg när det gäller god kvalitet och säkerhet.

Vad är pedagogisk omsorg?
Ett nytt verksamhetsbegrepp införs i skollagen, nämligen att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet ska benämnas pedagogisk omsorg. Det betyder att begreppet familjedaghem ersätts med pedagogisk omsorg i skollagen och annan lagstiftning. Pedagogisk omsorg utgör alltså ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.

Barnomsorgspengen är till för att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Det går att få barnomsorgspeng även för egna barn i godkänd pedagogisk omsorg, till exempel får dagbarnvårdare bidrag för egna barn, men enbart för lika många egna barn som de som han/hon tagit emot som dagbarnvårdare. Detta öppnar för möjligheter till olika former av flerfamiljslösningar och att familjedaghemmen kan bli fler.

Barnomsorgspengen ökar också möjligheterna för ett barn att delta i en verksamhet i en annan kommun."


Gå gärna in på Annas blogg och läs mer i frågan.

2 kommentarer:

  1. Ja det var det jag läste (som jag nyss kommenterade) Men ni glömmer en viktig aspekt! Det bör ju finnas en pedagog som vill öppna samt driva en förskola. Visst att de få förskolepeng men den räcker ju inte överdrivet långt om man räknar vad allt kostar, framförallt tiden. Och är föräldrar i Hallsta villiga att lägga ner den tiden som det faktiskt krävs av dem??? Men kooperativ kan ju vara bra i rätt kommun!!

    SvaraRadera
  2. Ja, som jag svarade på facebook så finns det absolut tillräckligt med barn i kommunen. Till hösten kommer det att vara ett 70 tal barn utöver det "vanliga" antalet platser. Det beror på inflyttning och på större barnkull. Jätteroligt!

    Och ekonomiskt sett så får den som startar samma peng som kommunens kostnad per barn är, och här i Hallstahammar är den pengen rätt hög. Det är med andra ord bättre ekonomiska utsikter här än i många andra kommuner. Tror att alternativ passar i alla kommuner. Varje kommun är rätt kommun. Och särskilt är Hallstahammar det! Hallstahammar är fantastiskt!

    SvaraRadera